Flodderdorp

26943013
Jan Baelemans

Flodderdorp

Gemeente Breda, van harte gefeliciteerd met uw uitvinding van het Flodderdorp.

Mensen die zich sociaal niet aan kunnen passen (niet junks en andere maatschappelijk ongevaarlijke individuen) en hun buurt het bloed onder de nagels vandaan halen lopen de kans "verbannen" te worden naar de rand van de stad, in speciale daarvoor aan te leggen wijken. Zodoende heeft de gewone mens er geen last van en de a-socialen komen eindelijk naast gelijkwaardigen te wonen. Iedereen te vreden?

Hoewel? Vroeger was er toch een "Driekoningenoord"? Oh nee, sorry. Hier waren de bewoners een beetje te sociaal, althans in de ogen van de overheid en naar elkaar toe. Een te grote familie.

Later werden er "woonwagenkampjes" opgericht. De mensen werden met hun caravans over de stad verspreid. Caravans? Complete kastelen werden er gebouwd. Woonwagenbewoners? Een wel erg misplaatste benaming.

De ergste straf in de donkere middeleeuwen was niet de doostraf. De uitvoering was vaak crue, het resultaat niet. Nee dan de verbanning! Het ergste wat mens en dier kan overkomen. Verstoten worden uit de groep en aan je lot overgelaten.

Ja het blijft een probleem. En er moet wat gebeuren. Maar om direct tot "verbanning" over te gaan. Misschien heb ik geen recht van spreken. Mijn buren zijn hun gewicht in goud waard. Daar doet geen crisis wat aan af.